Výučba prebieha aj online prostredníctvom video hovorov

Referencie

Čo o mne povedali klienti?

Napriek mladému veku dokáže Matej Žilinčan pristupovať k výučbe ako starý a skúsený učiteľ, samozrejme s prispôsobením sa dnešnej mladej a veľmi hektickej dobe. A čo sa týka angličtiny? Konečne som pochopil to, čo sa mi za dlhé roky, mnohí snažili naliať do hlavy.

Samuel Migaľ (reportér, TV JOJ)

Naučí, čo študent potrebuje vedieť - a nie to, čo učiteľ potrebuje odprednášať. Takých nie je veľa. Ale čo je najdôležitejšie, už nemám strach povedať anglickú vetu. A verím, že sa aj vďaka nemu raz dopracujem - ako sme to nazvali k "macherskej" angličtine.

Jana Krescanko Dibáková (reportérka, TV JOJ)

Vyskúšala som najmenej 25 lektorov a kurzov, ale moja angličtina bola stále veľmi neuspokojivá. Až som natrafila na pána Žilinčana a nielenže ma hodiny začali baviť, ale aj pokroky sú evidentné. Osobný prístup je to, čo oceňujem najviac. Som si istá, že každá moja hodina je originál, že je prispôsobená mojim potrebám a záľubám. A ak ma lekcie bavia, aj učenie mi ide oveľa lepšie. Doporučujem pána Žilinčana každému, kto sa chce angličtinu skutočne naučiť.

Ing. Eva Tekelová (ekonómka)

Na oživenie si anglického jazyka som hľadal vhodného učiteľa. Našiel som ho v pánovi Žilinčanovi. Skutočne realizuje to, čo proklamuje vo svojej metodike práce. Jasne a na príkladoch vysvetľuje preberané učivo. V tomto je veľmi dôsledný a až po pochopení učiva postupuje ďalej. Berie do ohľadu znalosti a skúsenosti žiaka, pričom nemá problém trpezlivo vysvetľovať učivo a vracať sa k nemu. Obzvlášť zdôrazňujem jeho netradičný a z hľadiska pochopenia veľmi jednoduchý výklad gramatiky. Osobne mi jeho prístup vyhovuje a odporúčam ho každému, kto sa chce podstatne zlepšiť v anglickom jazyku.

Ing. Milan Rozbora (riaditeľ Sekcie personálnych služieb, ZSSK Cargo Slovakia,a.s.)

S výučbou anglického jazyka p. Žilinčana som bola nadmieru spokojná, takisto môj manžel. Vyučovací proces bol prispôsobený našim požiadavkám a vedomostiam presne tak, ako sme si to pred začatím nášho kurzu dohodli. Pán Žilinčan prišiel na každú hodinu pripravený, hodina prebiehala v tempe nami požadovanom. Za naše peniaze sme očakávali aj patričnú úroveň vyučovania, ktorá nás vôbec nesklamala. Pán Žilinčan bol mojim siedmym učiteľom angličtiny v poradí a právom musím priznať, že jeho metodika výučby mne aj môjmu manželovi najviac vyhovovala.

Ing. Jana Koloszváryová (Úrad Slovenskej akadémie vied)

Maťo Žilinčan, napriek tomu, že je mladý, má veľmi pozitívny prístup ku svojim žiakom, je trpezlivým učiteľom a dokáže zbaviť žiakov stresu a handicapu z učenia sa jazyka. U mňa sa mu veľmi nenásilnou metódou podarilo odbúrať zábrany rozprávať v anglickom jazyku. Je dôsledný a až po pochopení preberaného učiva postupuje ďalej, tempo si určuje teda žiak, podľa svojich možností a schopností. Individuálny prístup mne osobne vyhovuje a určite mi dá oveľa viac ako skupinová výučba v jazykovej škole. Určite by som to doporučovala každému, kto sa chce naučiť a zdokonaliť v angličtine. Hodiny s ním nie sú suchárske a sú oživované vtipom, čo je super!!!

JUDr. Viera Kubicová (advokátka)

Pán Žilinčan sa perfektne prispôsobil môjmu tempu učenia sa. Nemám strach, že by som niečomu neporozumela. Kvôli mojej pracovnej vyťaženosti som potrebovala lektora, ktorý by sa mi prispôsobil aj časovo a v Matejovi som to našla. Hoci mám každý týždeň rozličný harmonogram, vždy sa vieme dohodnúť a nájsť si spoločnú hodinu.

Ing. Beáta Machová (riaditeľka divízie vzdelávania VÚZ-PI SR)

Máte záujem o kurzy angličtiny?